KvM Fondsenwerving

fondsenwerving voor non-profit organisaties

 Projecten & activiteiten

 

DM- en TM (jaar) programma's

In overleg met de betreffende organisatie opzetten en uitvoeren van succesvolle Direct Mail en Telemarketingprogramma's voor de werving van donateurs, collectanten en Vrienden. Van A tot Z begeleiden van de uitvoering van alle onderdelen van het programma. Het schrijven van brief- en folderteksten en het schrijven van scripts. Uiteraard valt hier ook de begeleiding en aansturing van externe bureaus in de uitvoering onder. Na afloop van de campagne is er een evaluatie met alle betrokkenen.

Opdrachtgevers o.a.: Jantje Beton, Fonds Gehandicaptensport, Habitat for Humanity, HIVOS, Hartstichting, Trombosestichting Nederland, Internationaal Kinderfonds, Nederlands Jazz Archief, MS Research en de Hersenstichting.

 

Straat- en huis-aan-huis-werving nieuwe donateurs en collectanten

In overleg met de betreffende organisatie opzetten en uitvoeren van succesvolle straat- en huis-aan-huiswerving voor nieuwe donateurs en collectanten. Volledige begeleiding van de uitvoering van alle onderdelen van het programma. Het schrijven van teksten voor het benodigde foldermateriaal. Uiteraard valt hier ook de begeleiding en aansturing van externe bureaus in de uitvoering onder. Na afloop van de campagne is er een evaluatie met alle betrokkenen. 

Opdrachtgevers o.a.: Hartstichting, Fonds Gehandicaptensport en Trombosestichting Nederland.

 

Werving van Vrienden voor culturele organisaties

Vriendenwerving bij culturele organisaties is belangrijk. Juist omdat mensen betrokken zijn bij de specifieke doelstellingen, de specifieke muziek en kunst of theater van de betreffende culturele organisatie, willen zij een bijdrage leveren aan het bestaan van de organisatie. In overleg met de organisatie wordt een Vriendenprogramma opgezet. Uiteraard valt hier ook de begeleiding en aansturing van externe bureaus onder. Na afloop van de campagne is er een evaluatie met alle betrokkenen. 

Opdrachtgevers o.a.: Nederlands Jazz Archief, Stichting Weesper Chamber Music Festival en Arthouse Concepts.

 

Werving grote giften, mecenaten en nalatenschappen

Opzet van wervingscampagnes voor de werving van grote giften, de werving van mecenaten voor culturele organisaties en de werving van nalatenschappen. Hiervoor wordt mooi en informatief foldermateriaal ontwikkeld, telemarketingcampagnes opgezet met o.a. telefonische enquêtes en interviews, de opzet van speciale (informatieve) evenementen, bijzondere mailpacks en huisbezoeken. Uiteraard met begeleiding en aansturing van externe en gespecialiseerde bureaus.

Opdrachtgevers o.a.: Mindwize (in opdracht van Mercy Ships, Amref Flying Doctors en MS-Anders), Trombosestichting Nederland en Nederlands Jazz Archief.

 

Collecteorganisatie

Opzet en uitvoering van een landelijke collecteorganisatie, inclusief de werving van collectanten. Ook advies m.b.t. samenvoeging collecteorganisatie van meerdere fondsen. 

Opdrachtgevers o.a.: Jantje Beton, Fonds Gehandicaptensport en Fonds Verstandelijk Gehandicapten.

 

Project- en interim-management

Opzet en uitvoering van speciale of additionele fondsenwervende projecten en interim-(project)management.

Opdrachtgevers o.a.: Jantje Beton, HIVOS en Hartstichting.

 

Beleidsadvies fondsenwerving bij non-profit organisaties

Algemeen beleidsadvies rondom de opzet van fondsenwerving en fondsenwervende campagnes bij non-profit organisaties. Advies met betrekking tot subsidieaanvragen bij (landelijke) fondsen ten behoeve van projecten.

Opdrachtgevers o.a.: Fonds Gehandicaptensport, Hartstichting, HIVOS, Trombosestichting Nederland, het Nederlands Jazz Archief, Stichting Weesper Chamber Music Festival, Arthouse Concepts, Stichting Veilig Onderwijs, de Friendship Foundation en de Hersenstichting.